Prøvespill for sesongen 2017/2018 vil bli gjennomført i løpet av kort tid. Nedenfor vil vi presentere gruppelederne så snart resultatene er klare.