Invitasjon til samarbeidsprosjekt med ABUK

Asker og Bærum Ungdomskorps (ABUK), har gleden av å invitere skolekorpsmusikanter i alderen 12 - 17 år til et samarbeidsprosjekt, med en forrykende avslutningskonsert i den flotte storsalen i Bærum Kulturhus. Formålet er å gi musikantene inspirasjon og glede ved å spille flott musikk på høyt nivå sammen med andre ungdommer. Forhåpentligvis vil prosjektet også gi mersmak, slik at musikantene vil søke om fast medlemskap i ABUK fra høsten 2019.

Prosjektet vil gå over fem helger, der musikantene vil få spille sammen med ABUK hver søndag fra kl. 18:00 til 21:00. Den siste helgen vil det bli et lørdagsseminar, der korpset får gruppeinstruksjon av profesjonelle instruktører. På kvelden blir det sosialt samvær, der musikantene får muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. Den siste søndagen vil det bli en konsert i Bærum Kulturhus. Her vil ABUK først spille en egen avdeling. Etter pause spiller storkorpset, med alle kursdeltakerne, en egen avdeling der vi presenterer musikken vi har jobbet med gjennom hele prosjektet. Temaet for prosjektet er filmmusikk. Det vil bli variert musikk fra mange forskjellige sjangere, og musikantene vil blant annet få spille John Williams' legendariske musikk fra Star Wars. Kurset vil foregå på Sandvika videregående skole, og ledes av ABUKs faste dirigent, Jon Terje Svendsen.

6. januar Fellesøvelse

13. januar Fellesøvelse

20. januar Fellesøvelse

27. januar Fellesøvelse

2. februar Seminar og sosialt samvær

3. februar Forprøve og konsert i Bærum Kulturhus

Søknadsfrist 1. desember, deltakeravgift 300 kr. 

For påmelding, følg denne lenken: https://goo.gl/forms/baTt8xY1gEUonv5P2