ABUK ble tildelt "Askerfondet" fredag 12. desember og mottok 20 000 kr til slagverksinstrumetner!

ABUK ble fredag 12. desember overrasket av "Askeravisen" som kunne fortelle at vi hadde vunnet "Askerfondet" og ble dermed tildelt 20 000 kr til slagverksinstrumenter. Tusen takk til alle som stemte på oss!