I forkant av korpsets sommerkonsert, blir det seminar med påfølgende grillfest!