Velkommen til den første øvelsen i år 2021 kl. 18:00 - 21:00

 

Det blir ikke fysisk øvelse, men heller et digitalt opplegg.